Afhængig? Få hjælp på et misbrugscenter

Er dit forbrug af receptpligtig medicin eller alkohol kommet ud af kontrol, og har du selv vanskeligt ved at sætte en stopper for dette overforbrug? Så bør du snarest muligt undersøge mulighederne for misbrugsbehandling inden det er for sent.

Hvad er misbrugsbehandling – og virker det?

For at en misbrugsbehandling skal have effekt, er det vigtigt at den er gennemført og helhjertet. Det nytter for eksempel ikke noget blot at fjerne den afhængigheds skabende substans fra den misbrugsramtes liv uden at følge op med terapi. Dette vil som regel føre til, at den misbrugsramte erstatter pågældende substans – for eksempel alkohol eller stoffer – med en anden substans, eller med et andet objekt for afhængigheden. Dette kan for eksempel være sex, shopping eller spil. Når substansen fjernes, efterlader den nemlig et hul, som skal fyldes ud. Og derfor er det vigtigt at have en substitut parat, som kan bryde den onde cirkel frem for at forstærke den.

Derfor er det heller ikke tilstrækkeligt eksempelvis at sende en alkoholiker i antabus behandling. Med antabus fjernes den grundlæggende trang til alkohol ikke, selv om et indtag af alkohol vil være sygdoms fremkaldende, når man har antabus i systemet. De fleste inkarnerede alkoholikere vil frygte fraværet af rusvirkningen mere, end de frygter sygdommen, og vil således alligevel drikke videre – med voldsom sygdom til følge.

I stedet bør man – efter et grundigt afrusnings eller afgiftnings forløb – fokusere på terapeutisk behandling, som adresserer de dybere liggende årsager til misbruget. En effektiv misbrugsbehandling består således i at fjerne giftstofferne fra den misbrugsramtes krop, for dernæst at tage sindet og psyken under behandling ved et ugelangt og intensivt behandlings forløb.

Hos det danske center til behandling af misbrug Behandlingscenter Stien kan du som misbruger lade dig indlogere i en periode af typisk fem ugers varighed, under hvilken du vil modtage omsorgsfuld behandling og terapi. Succes raten hos Behandlingscenter Stien er, på grund af de evidens baserede behandlings metoder, utroligt høj. Læs mere om, hvordan du kommer tilbage på sporet med en misbrugsbehandling, på behandlingscenter-stien.dk

Få den rette diagnose af dine stress symptomer

Statistikken taler sit eget tydelige sprog: Stress er godt på vej til at blive en af de alt dominerende folke- og livsstils- sygdomme i den vestlige verden inden for ganske få år. Flere og flere mennesker rammes af stress og udbrændthed. Op imod 15% af den voksne danske befolkning skønnes at lide under daglig nervøsitet og stress, og den dag i dag er mindst 35.000 danskere sygemeldte med stress.

En stress sygemelding er ikke nogen ubetydelig manøvre – den har typisk en varighed på 2 – 4 måneder, og det er langt fra alle, som vender tilbage til arbejdspladsen igen. Mange mennesker bliver så ødelagte af stress, at de ikke længere kan fungere normalt på en arbejdsplads. Og hvert år skønnes det, at der forekommer omtrent tredive tusind hospitals indlæggelser for lidelser, hvis årsager kan føres direkte tilbage på kronisk stress og udbrændthed.

Har jeg stress?

Hvis du har mistanke om, at du lider af stress, bør du først og fremmest være opmærksom på din krops signaler. De mest kendte stress symptomer er hjertebanken (hurtig hjerterytme med kraftige slag), høj puls og forhøjet blodtryk, spændinger og smerter i musklerne, anfald af ildebefindende med svimmelhed og tunnelsyn, følelse af desorientering og uvirkelighed samt generelt koncentrations besvær og manglende evne til at fokusere.

Som stress ramt har man tilmed svært ved at falde i søvn om aftenen på grund af tankemylder og en overdreven tendens til bekymring og nervøsitet. Eens irritations tærskel sænkes, og man bliver mere tyndhudet.

Har jeg angst?

Disse symptomer på stress er dog noget tricky, idet de også kan indikere en angst lidelse. Angst og stress er, selv om symptomerne ligner hinanden til forveksling, to forskellige lidelser, som kræver forskellig behandling. Det er vigtigt, at du får den rette udredning for dine stress symptomer, således at du kan få den rette behandling. Læs mere på angstekspert.dk