Få den rette diagnose af dine stress symptomer

Statistikken taler sit eget tydelige sprog: Stress er godt på vej til at blive en af de alt dominerende folke- og livsstils- sygdomme i den vestlige verden inden for ganske få år. Flere og flere mennesker rammes af stress og udbrændthed. Op imod 15% af den voksne danske befolkning skønnes at lide under daglig nervøsitet og stress, og den dag i dag er mindst 35.000 danskere sygemeldte med stress.

En stress sygemelding er ikke nogen ubetydelig manøvre – den har typisk en varighed på 2 – 4 måneder, og det er langt fra alle, som vender tilbage til arbejdspladsen igen. Mange mennesker bliver så ødelagte af stress, at de ikke længere kan fungere normalt på en arbejdsplads. Og hvert år skønnes det, at der forekommer omtrent tredive tusind hospitals indlæggelser for lidelser, hvis årsager kan føres direkte tilbage på kronisk stress og udbrændthed.

Har jeg stress?

Hvis du har mistanke om, at du lider af stress, bør du først og fremmest være opmærksom på din krops signaler. De mest kendte stress symptomer er hjertebanken (hurtig hjerterytme med kraftige slag), høj puls og forhøjet blodtryk, spændinger og smerter i musklerne, anfald af ildebefindende med svimmelhed og tunnelsyn, følelse af desorientering og uvirkelighed samt generelt koncentrations besvær og manglende evne til at fokusere.

Som stress ramt har man tilmed svært ved at falde i søvn om aftenen på grund af tankemylder og en overdreven tendens til bekymring og nervøsitet. Eens irritations tærskel sænkes, og man bliver mere tyndhudet.

Har jeg angst?

Disse symptomer på stress er dog noget tricky, idet de også kan indikere en angst lidelse. Angst og stress er, selv om symptomerne ligner hinanden til forveksling, to forskellige lidelser, som kræver forskellig behandling. Det er vigtigt, at du får den rette udredning for dine stress symptomer, således at du kan få den rette behandling. Læs mere på angstekspert.dk