Hvad er nu lige et gældbrev?

14 april 2020
Anders Lundtang Hansen
Hvad er nu lige et gældbrev?

Det er faktisk ikke så svært at regne ud, hvad det gældbrev er, hvis du lige smager lidt på ordene og tænker over, hvad det kunne dreje sig om.

Men alligevel kan man måske blive forledt i en retning, hvor man tager fejl, fordi man tror, det handler om, at man sender et brev med nogle penge, man skylder, eller man får et brev med noget gæld i.

Det er sådan set ikke helt rigtigt, men man nærmer sig.

Rent praktisk drejer det sig om, at man laver en kontrakt – en skriftlig aftale – mellem to parter, der kan være private personer eller forretninger eller en kombination af disse, om, at den ene part skylder penge eller noget andet værdimæssigt til den anden part.

Såre simpelt er det.

Det kan være alt fra, at man lige låner nogle penge af naboen, som man så laver et dokument om, at man har lånt – normalt gør man bare dette mundtligt, men selvom en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig, så er den lidt sværere at bevise.

Man kan opleve det som, at den ene part ikke stoler på den anden, men det er nu alligevel en rar sikkerhedsforanstaltning.

Specielt når man kommer op i nogle større beløb, som man måske skal låne til en investering eller lignende.

Her vil man gerne have ting på plads som, hvornår man skal betale dette tilbage, om der kommer renter på, og hvad man eventuelt gør, hvis den ene part dør undervejs, før gælden er udbetalt med videre.

Man kan derfor anføre mange ting i sådan et gældbrev eller gældsbrev, som det også kaldes, og det handler ofte om, hvor mange punkter man vil være sikker på, man har aftalt.

Som sagt bliver disse ofte flere og flere desto større beløb eller værdi, der er blevet lånt.

Flere Nyheder